Ижтимоий мақолалар

Хасталик бахтсизлик эмас, ироданинг синови

«Kundalik»dan ko’chirmalar Кундалик – бу кўнгил кўзгуси. У уйу хаёлингиздан тортиб, туйғуларингизни ҳам кўрсатишга қодир. Унга қараб, ўзингизни таҳлил этасиз,