Өзгелер күтимине мүтәж болған инсанлар бийпул тәмийинленетуғын затлар

Өзгелер күтимине мүтәж болған жалғыз кекселер ҳәм майыплар ҳәр айда төмендеги азық-аўқат өнимлери ҳәм гигиена товарлары менен бийпул тәмийинленеди (http://lex.uz/docs/2718856#2719023) (бир адам ушын):

– ун (жоқары сорт) – 3 кг;

– гүриш – 1 кг;

– гречка  жармасы – 500 гр;

– макарон өнимлери – 500 гр;

– мал гөш (сүйексиз) – 1 кг;

– үй таўығы гөши – 1 кг;

– сары май – 200 гр;

– мәйек (дана) – 15 дана;

– қант-шекер – 1 кг;

– семечка май – 1 литр;

– көк ямаса қара чай – 200 гр;

– ийис сабын – 100 гр;

– кир сабын (65%) – 200 гр;

– кир жуўыў порошогы – 150 гр;

– үлкен жастағылар ушын подгузник – 8 дана.

Дерек: Makan.uz – Мәмлекетимиздеги жаңалықлар порталы

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tepa