“Disability Rights” – Ногиронлиги бўлган шахслар ҳуқуқи Махсус тўплами ижтимоий телеграмм канали 1 ёшда

Роппа-роса 1 йил олдин, аниқроғи 2019 йил 9 август куни Mehrtilsimi.uz  – Ижтимоий-ҳуқуқий сайти «SA.KR.UZ» Саламат Авезов шахсий веб-сайти ташаббуслигида ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, ҳар томонлама…

Davomini o’qish “Disability Rights” – Ногиронлиги бўлган шахслар ҳуқуқи Махсус тўплами ижтимоий телеграмм канали 1 ёшда

ЖАҢА ЖЫЛ ҲӘЗИЛЛЕРИ

ТАТУ Нөкис филиалы хызметкери, «Хошамет-2019» таңлаўында «Жылдың ең жақсы веб-сайты» номинациясы жеңимпазы Саламат АВЕЗОВқа Мийрим-шәпәәтке толы сайтың бар,Бундай сайт қай жерде бар, айтыңлар?Бәрекелла, Саламатжан, саў-болың,Қарекеңде…

Davomini o’qish ЖАҢА ЖЫЛ ҲӘЗИЛЛЕРИ

«ИМКАНИЯТЫМ ШЕКЛЕНДИ» ДЕМЕЙДИ

Жақында Жаслар орайында Саламат Авезов пенен ушырасыў болып өтти. Оған жас репортёрлар қатнасты. Саламат Авезовты көтшилик жақсы таныйды. Ол 1983-жылы Нөкис қаласында туўылған. Мухаммед Аль…

Davomini o’qish «ИМКАНИЯТЫМ ШЕКЛЕНДИ» ДЕМЕЙДИ

ИМКАНИЯТЫ ШЕКЛЕНГЕНЛЕРГЕ ҲУҚЫҚЫЙ САЎАТҚАНЛЫҚ

Халқымыздың бар тәшўиши менен күйип-жанып жасайтуғын инсанлар арамызда көплеп табылады. Имканияты шекленген болыўына қарамастан өзинде күш-жигер топлап, бар билимин, жүрегиндеги жасаўға деген умтылысын сөндирместен, қатар-қурбыларынан…

Davomini o’qish ИМКАНИЯТЫ ШЕКЛЕНГЕНЛЕРГЕ ҲУҚЫҚЫЙ САЎАТҚАНЛЫҚ

Майыплық… (Инвалидность…)

Бул сөзлер (яки түсиниклер)диң мәнисини ҳәр ким ҳәр түрли түсиниўи,  характерлениўи мүмкин. Ал, мен ушын аўыр сөзлер. Өмир даўам етер екен, түрли ой-қыялдағы, түрлише дүньяқарашдағы…

Davomini o’qish Майыплық… (Инвалидность…)

MEHRTILSIMI.uz – «Меҳр тилсими» – социаллық жаңалықлар сайты 1 жас

1 жыл алдын, анықрағы 2018 жыл 12 июль күни MEHRTILSIMI.uz – «Меҳр тилсими»  социаллық жаңалықлар сайты. «SA.KR.UZ» Саламат Авезов жекке веб-сайты басламасы менен майыплығы болған…

Davomini o’qish MEHRTILSIMI.uz – «Меҳр тилсими» – социаллық жаңалықлар сайты 1 жас

Майыплығы бар перзентли аналар ушын

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң  2019-жыл 18-марттағы 229-санлы қарары тийкарында мийнет стажына ийе болмаған, балалықтан майыплығы болған перзенти бар аналарға олар 55 жасқа толғанында Медициналық-мәсләҳәт комиссиясының…

Davomini o’qish Майыплығы бар перзентли аналар ушын

ПИДАЙЫ, МЕҲРИБАН ИНСАН

Тәбийғый жаралған инсан шығарман… ‒ Перзентим аўырыў деп қушағьңызға басып үйде жылап-сықлап отырғаннан ҳеш қандай пайда жоқ. Ата-ана шаққан, саўатлы, шыдамлы болса, кеселлик бизди, сизди…

Davomini o’qish ПИДАЙЫ, МЕҲРИБАН ИНСАН

ОЛАР АРАСЫНДА ТАЛАНТЛЫ БАЛАЛАР ЖҮДӘ КӨП

Дүньяның ислери бир тегис емес. Арамызда имканияты шекленген балаларлы көргенимизде кеўлимизди аяныш сезимлери уялап, түскинликке түсемиз. Оларға жәрдем қолымызды соғымыз келеди. Лекин, олар мәмлекетимиз қорғаўьнда.…

Davomini o’qish ОЛАР АРАСЫНДА ТАЛАНТЛЫ БАЛАЛАР ЖҮДӘ КӨП

ИМКАНИЯТЫ ШЕКЛЕНГЕНЛЕРГЕ ИТИБАР КҮШЛИ

Мәмлекетимиз тәрепинен жас әўладлардың раўажланыўына ҳәр тәреплеме шараятлар жаратылып, жеңилликлер берилмекте. Әснресе, имканияты шекленген балалар ушын көп ғана қолайлылықлар жаратылмакта. Бунан айқын дәлили — Өзбекстан…

Davomini o’qish ИМКАНИЯТЫ ШЕКЛЕНГЕНЛЕРГЕ ИТИБАР КҮШЛИ

ҒАЙРАТЛЫ ҚЫЗДЫҢ ҒАЙБАРЛЫҒЫ ямаса Манзура Мойнақта мийманхана қурмақшы

Манзураны ең биринши көргенимде оның майып екенлигине сирә дә исенбедим. Умытпасам, 2014-жылы «Ташаббус» таңлаўының республикалық басқышы еди. Барлық исбилерменлер, өнерментлер Бердақ атындағы Қарқалпақ мәмлекетлик музыкалы…

Davomini o’qish ҒАЙРАТЛЫ ҚЫЗДЫҢ ҒАЙБАРЛЫҒЫ ямаса Манзура Мойнақта мийманхана қурмақшы

МЕҲИР-МУҲАББАТ ҮЙҒЫНЛАСҒАН КЕШЕ

Өзбекстан жаслар аўқамы Орайлық кеңеси жанындағы имканияты шекленген жаслар ҳәм балалар орайының хызметкерлери үш күн даўамында республикамызда болып, майыплығы болған балалардың жасаў шараятлары менен жақыннан…

Davomini o’qish МЕҲИР-МУҲАББАТ ҮЙҒЫНЛАСҒАН КЕШЕ

ҚАЙРАТТЫҢ ҚУЎАНЫШЫ ШЕКСИЗ

Кем тәмийинленгенлерге, имканияты шекленген инсанларға қайырқомлық жәрдемлерин көрсетип, олардың мүтәжликлерин питкериў халқымыздың әзелден-ақ қанына сиңген пазыйлетлерден саналады. Пайтахтымыздағы 11-санлы «Туңғыш қоңыс» мәкан пуқаралар жыйынының турғыны,…

Davomini o’qish ҚАЙРАТТЫҢ ҚУЎАНЫШЫ ШЕКСИЗ

БӘРШЕСИ ХАЛЫҚ УШЫН

Инсан саламатлығы барлық нәрседен жоқары. Ҳәр биримиз өз денсаўлығымызға турақлы түрде итибар берип қарасақ, өмиримизге кери тәсир ететуғын жаман иллетлерден сақланған боламыз. Елимизде жасап атырған…

Davomini o’qish БӘРШЕСИ ХАЛЫҚ УШЫН
Tepa